Arrangementsrutine

Rutiner for arrangement i Landåshallen

Arrangørdagbok:
Oversikten over arrangementstildelinger er basert på terminlisten på det tidspunktet tildelingen ble gjort. Det hender ofte at kamper omberammes og laget som har arrangementsansvar må skaffe seg oversikt over hvilke kamper som faktisk går den aktuelle dagen ved å sjekke «Arrangørdagbok», dvs oversikt over kampene laget har ansvar for den aktuelle dagen.
Dette finner dere ved å klikke på underpunkt «Arrangørdagbok» under fanen Landåshallen på Bergen HKs hjemmeside. Dere finner også arrangørdagbok på handball.no: https://www.handball.no/system/arrangordagbok
Velg Region Vest og Bergen HK sammen med dato for arrangement (fra-til på samme dato som arrangementet). Ved å trykke på “Vis kamper” får man opp arrangørdagbok.
Merk at oppsettet kan bli endret frem til arrangementsdagen.

Foreldrekontakt og trener oppfordres til å laste ned appen «MinHandball» slik at man kan holde seg oppdatert på sitt lags kamper. Det kan forekomme at det er enkeltkamper hvor Bergen HK har arrangementsansvar, og da faller ansvaret for sekretariat til det spillende lag.

Sekretariat – Håndball LIVE og kampur:

  • Sekretariatet skal registrere mål og hendelser på tavlen i hallen (som viser omgang, tid, mål, 2-minutter, time-out).
  • Sekretariatet skal føre digital kamprapportering i LIVE.

Ta kontakt med noen i styret dersom dere ikke har gjort dette før.

Alle kamper rapporteres digitalt. Publikum kan da følge kampene fra websiden Håndball LIVE (https://www.handball.no/system/live-kamper/).    Link finnes også for hver enkelt kamp i MinHåndball-appen.
I klassene 12 år og oppover brukes «Standard versjon», mens man i klassene 11 år og yngre bruker «Enkel versjon» der man kun registrerer målscore for hvert av lagene, (som på tavlen i hallen).

Det er eget nettbrett i Landåshallen for LIVE-rapportering. For å rapportere LIVE logger man seg inn BHK sin bruker i ta.nif.no.
Under «Live kamper» finner man aktuelle kamper for dagens dato. Finn kampen du skal rapportere fra og «Eksporter kampen til LIVE-admin». Det opprettes da en ny fane i nettleseren med navn «Håndball LIVE», som man velger for å starte Digital kamprapport.

Brukerveiledninger for Digital kamprapportering i Håndball Live finner dere på nettsiden:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-handball-live/

Dersom man pga tekniske problemer ikke får ført kamprapport digitalt (LIVE), må kamprapport føres manuelt og så registrere hendelsene inn i TurneringsAdmin (TA) etter at kampen er slutt. Man må derfor også ta med utskrift av kamprapportene for dagens kamper. Kamprapportene finner dere ved å besøke: https://www.handball.no/system/arrangordagbok
Velg Region Vest og Bergen HK sammen med dato for arrangement (fra-til på samme dato som arrangementet). Trykk først på “Vis kamper” og trykk deretter på “Kamprapporter”. Du vil da se alle kamprapportene som kan skrives ut.

Man kan også ta ut kamprapporter via TurneringsAdmin (TA), og dersom dette gjøres etter kl 14 fredag før kamphelg skal spillerne på de ulike lagene allerede være lagt inn med navn og fødselsdato.

Planlegging og arbeidsoppgaver:

Foreldrekontakten til det aktuelle laget som har arrangementsansvar sørger for å lage liste til foreldregruppen over hvem som skal stille på de aktuelle datoene. Oppgavene til foreldregruppen er rigging av hall (stoler, bord, mål etc), kiosksalg, sekretariat m/LIVE-rapportering og billettsalg. Laget skal også stille med tilsynsvakt under arrangementet. Foreldre som skal være tilsynsvakt må ha fullført kurs. Klubben holder kaffe/te og kopper. Alt utstyr må vaskes og ryddes på plass.

Regionen ønsker at vi skal ha fokus på sunn idrettsmat, anbefaler å lage toast, wrap, pizzasnurrer blant annet.

Inntekter fra kiosksalg går til laget, mens inntekter fra billetter går til klubben.

Det bør være minst 4 personer på vakt samtidig. Laget som er arrangør møter i hallen minst 60 minutter før første kamp, og er tilstede i hallen til det er ryddet etter siste kamp.

Oppgjør av kassen:

Ansvar: Arrangementsansvarlig fra styret.

Før hvert arrangement skal det være 1000 kr i hver kasse. Ved slutten av arrangement skal arrangementsansvarlig fra styret sammen med en fra arrangørlaget telle begge kasser, og overskudd fra billett og bodsalg legges i to separate forseglete poser i safe. Skriv på bod, lag, dato, og legg ved skjema for oppgjør i den ene posen. Den andre posen blir merket med billett, dato og lag.

Kasseoppgjørene legges i safe.

NB: Betaling til dommere er digitalisert og man skal ikke betale dommere med kontanter fra kassen.

Bergen 20.11.2019

Styret, Bergen HK

Arrangementsskjema Bergen Håndballklubb

Ansvarlig lag: __________________                        Dato: __________________

Kasseoppgjør Bodkasse:

Beholdning i kassen ved start:                      ___________________________

Inntekter fra kafesalg:                                       ___________________________

Beholdning i kassen etter endt dag:          ___________________________

Vipps blir brukt til å betale i kafeen:          ___________________________

Kasseoppgjør Billettkasse:

Beholdning i kassen ved start:                       ___________________________

Inntekter fra billettsalg:                                    ___________________________

Beholdning i kassen etter endt dag:           ___________________________

Vipps ble brukt til å betale billetter:          ___________________________

___________________________                                  ___________________________

Underskrift fra styrekontakt                         Underskrift fra foreldrekontakt/rep. for lag

Utskriftsvennlig versjon
eller ta bilde av skjemaet

Oppdatert: 04.11.2021