Nyheter

Årsmøte i Bergen Håndballklubb 27.03.23

Til medlemmene i Bergen Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i Bergen Håndballklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen håndballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 27. mars kl 18.30 i Tranehuset på Slettebakken.

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenning av innkalling

Sak 6: Godkjenning av sakslisten

Sak 7: Godkjenning forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap

Sak 10: Behandle forslag og saker
– Oppstart forhandlinger for sammenslåing av Bergen håndballklubb , Sportsklubben Trane og Årstad IL
– Orientering om revisjon anleggsdel Idrettsplan for Bergen

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Valg

Sak 13: Eventuelt

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bergen håndballklubb i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Bergen håndballklubb. Alle medlemmer uavhengig av alder har uansett
møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Bergen håndballklubbs vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Arne Foshaug
kontaktes på telefon 902 84 661 eller e-postadresse per.foshaug@uib.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Oppdatert 21.03.2023

Back to list