Historien til Bergen Håndballklubb

Bergen Håndballklubb så dagens lys 18. september 1922, under navnet Arbeidernes Turn og Idrettslag, ATI. Det var i en hard tid laget startet opp. Penger var det lite av, men til gjengjeld en innsats og arbeidslyst, som vi sjelden finner i dagens samfunn. Den første tiden var det friidretten som fenget, ikke stjernebetont, men som masseidrett – i form av gatestafetter og klubbkonkurranser. I 1924 kom turning og fotball inn i bildet. Klubben gikk til det, for dens tid, drastiske skritt å sende ungdommer til København, for å lære mer om turn.

Dette var grunnlaget for de store turntropper ATI senere stilte opp med. Oppvisninger i hele Hordaland og deltakelse i Russland er noen av stikkordene fra denne tiden. Fotballen fikk også sterk medvind, og flere pokaler fra denne tiden vitner om toppinnsats. Klubben utviklet seg stadig, flere idrettsgrener som ski, sykling og gang vokste opp til sterke grupper som gjorde seg fordelaktig bemerket. Tiden arbeidet godt for ATI helt fram til krigsutbruddet i 1940.

Det var første etter krigen at håndballen gjorde sitt inntog. Instruktører som hadde vært med de norske styrkene i Sverige, innførte den nye idrettsgrenen i ATI, med stor tilslutning. Håndball og orientering ble klubbens store avdelinger. Klubbens ildsjeler den gang, Harald Martinussen og Aimer Olsen, hentet lag til byen fra Oslo og København for å spille turneringer – som samlet store folkemengder. Håndballen seilte i stor medvind.

Fra å spille innendørs i Laksevåghallen, Turnhallen og Vikinghallen i turneringsform – gikk klubben sammen med Norrøna om å arrangere de første, virkelige innendørsserier i håndball. Fra Tennishallen gikk innendørshåndballen over til Landåshallen, som var den første virkelige håndballarena Bergen fikk. Håndballen tok slik over i ATI sin virksomhet, at den i 1963 overskygget alle de andre idrettene i klubben. Navnet ble derfor skiftet til Bergen Håndballklubb.

I årene siden den gang, har klubben markert seg som en av Bergens fremste håndballklubber. Den har nedlagt et stort arbeid i arrangementer som utendørsturneringer, åpningsturnering og ikke minst Julecupen, som er byens største håndballturnering. Klubben har aldri maktet å spille seg opp i de øverste divisjonene, lagene har vært i 2. divisjon, men ikke kommet høyere opp. I dag spiller damelaget i 3. divisjon. Klubben valgte i sin tid å benytte Landås-hallen som oppfostringssted. I dag er Landås en bydel hvor det er lite ungdommer, men tross dette har klubben markert seg, spesielt på jentesiden, meget sterkt i Hordaland Håndballkrets.

Vi som sitter i styret i dag, håper at de gode, gamle idealer som har hersket i klubben helt fra starten, nemlig kameratskap og samhold, stadig må herske innenfor Bergen Håndballklubb. Disse vil bringe klubben framover, slik at den stadig har den plass den fortjener i idrettslivet.