Lisens og foriskring for utøvere over 13 år

Les om håndballisensen og last ned skjema på Norges Håndballforbund sine lisenssider

Kontingent til Bergen Håndballklubb: Årsmøtet i Bergen Håndballklubb vedtok i april 2022 følgende kontingenter for sesongen 2022/23:

 • 950 kroner for spillere fra 7 til 9 år
 • 1250 kroner for spillere fra 10 til 11 år
 • 1450 kroner for spillere fra 12 til 18 år
 • 1650 kroner for spillere eldre enn 18 år
 • 200 kroner for tillitsvalgte, trenere, foreldrekontakter
 • 300 kroner for støttemedlemskap

I tillegg kommer to obligatoriske vakter i Julecupen per spiller.

Det gis 50% rabatt for yngre søsken

Håndballskolen for nye spillere fra 7 til 11 år er gratis. Vi arrangerer håndballskolen fire onsdager i september hvert år.

Alle satsene gjelder per sesong, og vi sender faktura i september/oktober hvert år. Vi ber om at alle betaler innen fristen.

Hva bruker vi kontingenten til?

 • Påmelding til regionsserie
 • Påmelding til cuper og miniturneringer
 • Flytting av kamper
 • Diverse bøter vi må betale
  • for å trekke lag
  • for lag som ikke møter til kamp etc
 • Regionskontingent
 • Forbundskontingent
 • Kjøregodtgjørelse for trenere
 • Kontingent for trenere
 • Kostnader for trenerkurs
 • Gebyr ved spilleroverganger
 • Innkjøp av nødvendig utstyr
 • Innkjøp av drakter
 • Eventuell leie av treningshaller

Det er dessverre ikke mulig å få refundert kontingenten selv om du slutter midt i sesongen.

Medlemsfordel
Gyldig medlemskort gir 20 prosent rabatt på Hummel-produkter hos Torshov Sport.

Forsikringer
Spillere til og med 12 år er forsikret gjennom vårt medlemskap i Norges Idrettsforbund. Dersom du ikke har betalt medlemskontingent er du heller ikke forsikret. Det året spillerne fyller 13 år skal spilleren i tillegg til kontigent også betale lisens til Norges Håndballforbund. En egen forsikringsordning følger lisensen.

Lisenser
Spillere som ikke har betalt lisens har ikke lov å spille kamper. Også lagledere skal i noen tilfeller løse lisens. Mer info om lisensen finner du her.

Husk at bruk av spillere som ikke har betalt lisens kan føre til at vi taper kampen!

Oppdatert: 12.02.2023