Nyheter

Innkalling til årsmøte i Bergen håndballklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen håndballklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mai kl 19.00.

Møtet gjennomføres digitalt, og det vil legges ut link til møtet i forkant. Til årsmøtet som skulle vært gjennomført 23. mars ble det ikke meldt inn andre saker enn det som ble lagt ut av styret. Det vil være rom for å melde nye saker frem til 14. mai. Sakene vil behandles i tråd med vedtekter for Bergen HK.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret til epost per.foshaug@uib.no og bergen@rvn.handball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside – www.bergenhk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bergen håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bergen håndballklubb. Alle medlemmer uavhengig av alder har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bergen håndballklubbs vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Arne Foshaug kontaktes på telefon 902 84 661 eller e-postadresse per.foshaug@uib.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *