Nyheter

Årsmøte i Bergen Håndballklubb flyttet til 22.04.21

Til medlemmene i Bergen Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i Bergen Håndballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 22. april kl 19.15 i Landåshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars til epost per.foshaug@uib.no      og bergen@rvn.handball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside – www.bergenhk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bergen Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bergen Håndballklubb. Alle medlemmer uavhengig av alder har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bergen Håndballklubbs vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Per Arne Foshaug kontaktes på telefon 902 84 661 eller epost per.foshaug@uib.no      .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Oppdatert 14.03.2021

Back to list