Invitasjon til Julecupen 2023

Velkommen til JULECUP 2023

Vår populære JULECUP arrangeres i år for 54. gang.

I 2023 vil Julecupen bli arrangert i Bønes Arena og Zinken Hopp Idrettshall 16.-17. desember og i Sandslihallen 27.-30. desember. På grunn av vedlikehold i Haukelandshallen er det begrensing på antall personer som kan oppholde seg i hallen. Derfor er det ikke mulig å gjennomføre arrangementet i Haukelandshallen. 

Frist for påmelding 20. november 2023.

også med A og B sluttspill for aldersgruppene 13-16 år. Avvikles 27.-30. desember.

11- og 12-årsklassene arrangeres som ordinær turnering uten sluttspill 27.-28. desember. Vi setter her opp klasser slik at det spilles minimum tre kamper.

Turnering for 7-10 åringene samt gullmini og gullserie arrangeres helgen 16.-17. desember.

Påmelding alle turneringer via Profixio – Julecupen 2023.   Det ligger også link til påmelding på www.bergenhk.no

Begrenset antall lag som kan melde seg på, så her gjelder først til møllen prinsippet.

Spillested
Turneringen blir arrangert i .

Kampreglement
Cupen følger NHFs kampreglement. Turneringsreglement finner du her

Klasseinndeling
I førjulshelgen deltar jente- og guttelag 7-10 år. Blandingslag kan delta i gutteklassen.

  • Vi ber innstendig lagledere til å justere sine disposisjoner ved stor kvalitetsforskjell på lagene. Det skal IKKE settes inn ekstra spiller. Et bedre tiltak er å holde igjen målvakt.

Jenter og gutter 11 år spiller 6’er håndball på hel bane. Det spilles 1 x 15 minutter.
Jenter og gutter 12-16 år spiller 1 x 20 min. Finale (A- og B-sluttspill) spilles over 2 x 15 min med 2 min pause.

Startkontingent
7-11 år og tilrettelagte lag: 750 kroner

12-16 år: 850 kroner (vi tilstreber to dommere)

Påmelding og tidsfrister
Påmeldingsfrist er 20. november 2023. Påmeldingsavgift betales ved påmelding. Send mail for samlefaktura.

Vi bruker programmet TX Tournament for påmelding og cupavvikling. Påmelding skjer elektronisk via TX Tournament . Vi ser helst at èn person fra hver klubb utfører påmeldingene. Send melding pr. e-post ved spørsmål eller hvis dere vil ha samlefaktura.

Det er obligatorisk med navn, e-post og mobilnr til lagleder.

Premiering
I klassene 7-12 år premieres alle. I øvrige klasser blir det pokal til vinnerlaget samt t-skjorte til alle som i løpet av turneringen har deltatt på finalelagene.

Kampoppsett
Vi publiserer kampoppsett på våre nettsider mot slutten av november.

Generell informasjon
Kun spillere som er spillerberettiget etter Norges Håndballsforbund sitt reglement kan delta i turneringen. En spiller kan bare delta på et lag i samme årsklasse under turneringen. Lag som benytter spillere med dispensasjon, går ikke videre til sluttspill.

Ved ankomst til turneringen skal lag i klassene 10-16 år levere utfylt navneliste over samtlige ledere og spillere. Denne kan fortrinnsvis være utfylt vi TX tournament på web.
Utenbys lag må selv organisere overnatting/transport.

Mat og drikke
I vår kafeteria og kiosk i hallen kan du kjøpe mat og drikke. Vi har kiosk i hele turneringen. Vi vil tilstrebe et sunt og næringsrikt utvalg varer uten helt å glemme alle søtsaker.

Arrangør
Bergen Håndballklubb
E-post: bergen@rvn.handball.no
www.bergenhk.no
Bankgiro: 3411 23 71941

Kontaktpersoner
Turneringsleder er Per Arne Foshaug
E-post: bergen@rvn.handball.no
Mobil 90 28 46 61

Dommeransvarlig er Thor-Finn Elverhøy
E-post: tfelverhoy@gmail.com
Mobil 94 22 87 08

Velkommen til en hyggelig håndballjul med oss

Oppdatert: 03.12.2023