TURNERINGSREGLEMENT JULECUPEN 2023

1. NHFs kamp- og konkurransereglement gjelder for Julecupen 2023.

2. Kun spillere som er spilleberettiget etter NHFs kampreglement kan delta i turneringen.

3. Alle deltagende lag skal levere arrangøren en fortegnelse over deltagere, samt navn og telefonnummer på minst en ansvarlig leder. Listen fylles ut via TX tournament eller leveres turneringssekretariatet før lagets kamper starter. Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til.

4. En spiller kan ikke delta på flere lag i samme årsklasse.

5. Kampavvikling:

 1. Ventetiden for en kamps begynnelse må ikke overskride 5 minutter. Det er kun 3 minutter mellom kampene og vi ber lagene være klare til kampstart.
 2. Lagene medbringer forskriftsmessig kampball. 
 3. Det laget som står først oppført i kampprogrammet starter på den banehalvdel som er til venstre for sekretariatet. Det andre laget starter med ballen.
 4. Ved draktkollisjon skifter det laget som står sist oppført i programmet. Vi oppfordrer alle lag å ha med vester i annen farge.
 5. Det byttes ikke side i sluttspill og finaler

6. Plassering:

 1. Plassering i pulje ved poenglikhet avgjøres ved:
  1. Poeng i innbyrdes kamper.
  2. Målforskjell i innbyrdes kamper
  3. Flest scorete mål i innbyrdes kamper
  4. Målforskjell i samtlige spilte kamper i puljen
  5. Flest scorede mål i samtlige spilte kamper i puljen
  6. Merk at i klasser med ulikt antall lag i puljene vil resultater mot svakeste lag i puljen slettes for å avgjøre hvem som går videre på tvers av puljer. Dette kan oppstå ved oddetall i antall puljer.
 2. Sluttspillkamper i 13 og 14 årsklassene som ender uavgjort avgjøres ved at første mål vinner. Det foretas loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast. Maksimal spilletid 5 min, deretter loddtrekning.

7. Spilletider:

J/G 9-11                                                                        1 x 15 min.
J/G 12-16                                                                     1 x 20 min.

Finale i 12-16 årsklassene spilles over 2 x 15 min med 5 min pause.

8. Jury er oppnevnt og består av 3 medlemmer.
Protester må innleveres hovedsekretariatet senest 15 minutter etter kampslutt.
Protestgebyr på kr 700,- må følge eventuell protest, og refunderes dersom protesten blir tatt til følge.

9. Enhver bruk av alkohol eller andre rusmidler ved arrangementet er strengt forbudt. Overtredelse medfører spillerforbud og bortvisning fra Haukelandshallen.

10. Kun klister som er godkjent til bruk i NHF serier er tillatt i årsklassene J/G 15-16. Overtredelse kan medføre diskvalifikasjon av laget.

11. Lag som trekker seg fra turneringen etter 4. desember ilegges gebyr på kr. 600,-

12. Lag som uten gyldig grunn trekker seg etter 11. desember eller ikke møter til kamp strykes automatisk fra turneringen og ilegges et gebyr på kr. 800,-

Oppdatert: 03.12.2023