Vaktpåmelding Julecupen 2023

Velkommen til vaktpåmeldingen til BHK Julecupen 2023

I 2023 vil Julecupen bli arrangert i Bønes Arena og Zinken Hopp Idrettshall 16.-17. desember og i Sandslihallen 27.-30. desember. På grunn av vedlikehold i Haukelandshallen er antall personer som kan oppholde seg i hallen på nivå med grensen satt under covid. Derfor er det ikke mulig å gjennomføre arrangementet i Haukelandshallen.

Foresatte skal jobbe 2 vakter for første barn som er medlem, og 1 vakt for barn ut over dette. Det er ett skjema for hver dag til påmeldingen til julecupen, dette for å gjøre det mere oversiktlig for dere som skal melde seg på.

Ved registrering er det viktig at man fyller inn alle feltene. I etternavns-kolonnen må man skrive etternavn + lag + fornavn på barnet. Slik at vi får registrert hvem vakten blir utført for. F.eks. Ola Nordmann blir:
Fornavn: Ola
Etternavn: Normann – G10 – Jens

Oppsett dager:
16- 17.12: 7-10  åringer 
27.12 11 – 13 – 15 år
28.12 12-14 -16 år
29.12 Sluttspill
30.12 Finalespill

Beskrivelse av vaktene finnes under påmeldingsknappene og på skjemasiden.

Det skal presiseres at det kan bli endringer i lengden på vaktene og enkelte vakter kan utgå.

Vakttyper

KIOSK -OVER 15 ÅR
Hovedkiosken i inngangspartiet. Betjene salgslukene og produsere salgsvarer. Kun vakter over 15 år i miniturnering. Helst voksne vakter. Produksjonen i hovedkiosken består i å steke vafler, varme pølser og fylle på slushmaskinen med mer. Svært viktig at det er hovedvekt av voksne vakter i kiosken. Rydding og renhold er nødvendig underveis. Har du første vakt er det viktig å møte presis. Har du siste vakt, må du være med på rydding av kiosk og hall.

Salg av billetter skjer i kiosken ansvar for at alle som skal løser billett. Spillere, trenere, dommere og representanter fra Håndballforbund/Region har gratis inngang. Oppstår det diskusjoner rundt betaling henvis til dagansvarlig.

TILBEREDNING/PRODUKSJON
Tilberedning og produksjon til kioskene. Kutte frukt, steke pizza, lage baguetter med mer. Forsyne kiosken i inngangspartiet med salgsvarer. Denne vakten MÅ være voksen. Har du første vakt er det viktig å møte presis. Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og kjøkken.

FAIRPLAYVERT MINITURNERING / MEDALJEUTDELING
Fairplayvert og medaljeutdeler lørdag 16. og søndag 17. desember. Utdeling av medaljer.  Må være forberedt på å bruke mikrofon og styre medaljeutdelingen. Snakke med lagledere og generelt sørge for at alt går fint for seg.  Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og hall.

BANESEKRETARIAT HOVEDTURNERING
Banesekretariat i romjulen. Sørge for at kampene starter på riktig tidspunkt og med riktig spilletid for årsklassen.
Betjene måltavlen, føre resultat på kampkortet og sørge for at det blir levert i hovedsekretariatet. Håndballkompetanse og/eller erfaring fra banesekreteriat er en fordel. Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og hall.

HOVEDSEKRETARIAT
Hovedsekreteriat. Registrere resultat. Hente inn kampkort. Ta imot lagslister i romjulen. Svare på spørsmål om turneringen.

LEKEROM – VOKSEN
Vakt i lekerom. Holde oppsyn med lekerommet og sikre at aktivitetene går forsvarlig for seg. Passe på utstyret. Denne vakten må være en voksen person. Har du siste vakt må du være med på rydding av lekerom og hall.

RIGGING OG RYDDING
Rigging og rydding. Kun Voksne. Vakter som i utgangspunktet er reservert spillere på dame- og herre-lag. Rigging og tilrettelegging fredag 15.12. og tirsdag 26.12. Rydde ut av hall søndag 17.12 og lørdag 30.12.

BEREDSKAP
Beredskap er en ekstra resurs som kan settes inn der det er behov for støtte under arrangementet. Dagansvarlig vil styre bruken av denne stillingen.

LOTTERI
Lotteri. Betjene salgsplassen for lotteriet. Det skal selges lynlodd og deles ut premier. Vakten passer bra til våre ungdomsspillere.

BANESEKRETARIAT (10 OG 11 ÅR)
Banesekretariat Minihelg. Betjene måltavlen og sørge for at kampene starter på riktig tidspunkt. Det føres ikke resultat i 10 årsklasessen. Det føres resultat og mål i 11 årsklassen og i Gullserien. Erfaring fra banesekreteriat er en fordel, men det er en god arena og øve for deg som er ny i sekretariat. Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og hall.

Oppdatert: 17.11.2023