Arrangementansvarlig Vår 2021

DATOSTEDFØRST-SISTE KAMPANSVARLIG LAGANTALL KAMPERANSVARLIG FRA STYRET
23.01.2021LH09:00-17:55G107Ann-Elise Jordal
30.01.2021LH09:40-14:30J073Per Arne Foshaug
07.02.2021LH12:00-12:55J061 J14Karl Aksel Hammer
13.02.2021LH09:00-18:25J046Njål Hegnes
21.02.2021LH16:10-17:55J102 J10Ann-Elise Jordal
13.03.2021LH09:00-20:05J05Seriekamper 4er, 1 J14, 1 J15Anne Gjengstø
20.03.2021LH J07Seriekamper 4erAnn-Elise Jordal / David Rabenorolahy

MERK:

  • Lagene må selv undersøke om det er endringer i kampoppsett den dagen de har ansvar for arrangement, her finner dere oversikt over hvilke kamper vi har arrangementsansvar for
  • Lagene må også sjekke banedagboken         for Landåshallen og sjekke om det er satt opp kamper i LH som vi ikke har arrangementsansvar for. Under disse kampene vil vi ha ansvar for tilsynsvakt og kiosk, men ikke for sekretariat og inngang.
  • Lag i aldersbestemte klasse kan ha tilsynsvakt, kiosk og inngang på damekampene, dersom det passer. Dvs at 3./5. div.  kamper er i rimelig tid i fht de andre kampene i LH den aktuelle dagen. 3. og 5. div. på imidlertid alltid sørge for bemanning av sekretæriatet selv. Antall kamper i parentes indikerer at det er en aktuell damekamp innenfor arrangementet.
  • Lagene må sjekke til enhver tids gjeldende smitteverntiltak       i Landåshallen

Oppdatert: 16.02.2021