Smittevern

 

Velkommen til kamp i regi av Bergen Håndballklubb

Pga. Covid 19 er det noen tiltak vi er nødt til å gjøre for å kunne gjennomføre et arrangement med minst mulig smitterisiko.

Nasjonal antallsbegrensing for arrangement er 400 (200X2). Bergen Håndballklubb vil så lenge avstandskravet om 1 meter gjelde ha en antallsbegrensning på 100 personer på arrangementer i Landåshallen.

Deltagende skal registreres for smittesporing og rette seg etter gjeldende smittevernregler for hallen. Bergen Håndballklubb nytter i dag qrona.nif.no         knyttet til betaling med VIPPS. Alle deltagende på arrangementet skal registreres. Dette gjelder spillere, dommere, arrangementskomite, tilskuere og trenere. Listene vil lagres etter gjeldende retningslinjer.

Ved påvist smitte blant utøvere i Bergen Håndballklubb skal dette rapporteres umiddelbart til smittevernansvarlig i styret: Ann-Elise Olderbakk Jordal.

Vi følger retningslinjer gitt fra FHI og Norges Håndballforbund.
Lag og besøkende må sette seg inn i veileder på forhånd.

Dette gjelder for kamper i regi av Bergen Håndballklubb

For de besøkende:

 • Har du symptomer, hold deg hjemme.
 • Hold 1 meters avstand til andre i hallen.
 • Det benyttes en inngang (merket inngang) og en utgang (merket utgang).
 • Alle besøkende skal registrere seg, her skal arrangør ha egen funksjonær.
 • Alle må sprite hendene før de går inn i hallen
  • Det er et arrangøransvar at desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig.
 • Benytt mulighetene for håndvask/sprit som er i hallen under oppholdet.
 • Garderober vil ikke være tilgjengelig.
  • Om garderober er tilgjengelig skal en sikre at 1 meters regelen overholdes.
 • Se til at arrangøren har sørget for renhold som følger smittevernreglene.

Arrangørens ansvar

 • Bergen Håndballklubb vil gjøre det vi kan for at arrangementet skal bli gjennomført med håndballen i fokus, og at alle besøkende føler seg godt ivaretatt.
 • Arrangøren skal oppnevne en smittevernansvarlig for arrangementet.
 • Arrangøren er ansvarlig for at det er tilgjengelig desinfeksjonsmiddel, ved toaletter inngang/utgang/i kiosk/områder med mange aktiviteter.
 • 1 meters regel gjelder alle utenom spillere under spillets gang.
 • Vakter skal tilse at utøvere loses inn og ut av banen før kamp, i pausen og etter kamp.
 • Tilsynsvakt vil ta seg av renhold av kontaktflater mellom kamper
 • Tilsynsvakt vil se til at avstand overholdes på tribunen
 • All betaling skal skje kontaktløst
 • Dersom kiosk eller annet utsalgsted skal benyttes under arrangementet, så gjelder følgende retningslinjer
  • Der skal oppnevnes en ansvarlig for utsalgstedet
  • Det er ikke tillatt med selvbetjening
  • Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener utsalgstedet.
  • Mat skal selges i enkel innpakking
  • Godt renhold og desinfeksjonsmiddel for hender skal være tilgjengelig
  • 1 meters avstand skal overholdes.

Les mer detaljert informasjon i denne veilederen for kamp og arrangement i barne og ungdomsidretten: https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

 

Oppdatert: 14.09.2021