Nyheter

Protokoll fra Årsmøte i Bergen Håndballklubb 18.03.24

Er nå publisert

Årets store sak
Sak 10: Behandle forslag og saker

        10.1 Overføring av aktivitet fra Bergen håndballklubb til nytt idrettslag. Saken ble vedtatt i tråd med innstilling.

Videre fremdrift med hensyn til sammenslåing avhenger av at alle 3 lagene gjør tilsvarende vedtak. For Bergen Håndballklubb sitt tilfelle vil ikke overføringen av aktiviteten skje før etter sesongen 24/25 hvis en ny klubb blir en realitet.

Protokoll årsmøte Bergen HK 2024

Oppdatert 21.04.2024

Back to list