Nyheter

Saksliste og link til årsmøte i Bergen Håndballklubb 22.04.21

Til medlemmene i Bergen Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i Bergen Håndballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Håndballklubb.

Pga smittesituasjonen blir årsmøte avholdt på Zoom torsdag 22. april kl 19.15 

Link til møtet er: https://uib.zoom.us/j/61015152309?pwd=bTVJZ3FEdnJ3MnE0dWVZRENNd2thQT09

Endelig saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenning av innkalling
Sak 6: Godkjenning av sakslisten
Sak 7: Godkjenning forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
              – Status Landåshallen
              – Honorering av styre
              – Medlemskategori «Frivillige»
              – Arbeid med satsingsklubb. Navn Idrettslaget Bergen håndball
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Valg

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Oppdatert 19.04.2021

Back to list