Nyheter

Saksliste til årsmøte i Bergen Håndballklubb 21.03.22

Til medlemmene i Bergen Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i Bergen Håndballklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 21. mars kl 19.30 i Landåshallen

Endelig saksliste:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent
Sak 3:    Velge protokollfører
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
                 10.1 Statutter til hederstegn
                 10.2 Verdien av salget til Maihaugen tilføres fondet
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
Sak 12: Foreta følgende valg:
                 12.1 Styre:
                  – leder, styremedlemmer, varamedlem
                 12.2 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt                    til å oppnevne representantene
                 12.3 Valgkomité:
                  – leder, medlemmer, varamedlem
                 12.4 Fondsstyre
                 12.5 Revisor

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Oppdatert 20.03.202

Back to list