Nyheter

Velkommen til foreldrekontaktmøte, 05.09.2023

Dagsorden for foreldrekontaktmøte

Sted: Møterommet i Landåshallen
Tid: 19:00-20:00.

Saksliste

a.   Håndboken
b.   Oppdatere foreldrekontaktlisten
c.   Vertskap LH. Fordeling, erfaringer og innspill
d.   Arrangement LH. Fordeling, erfaringer og innspill
e.   Rutiner for utstyr og drakter. Kontakt i styret
f.    Julecup
g.   Eventuelt andre punkter fra håndboken
h.   Status samarbeid Trane og Årstad
i.    Eventuelt

Mvh
Ann-Elise, styret

Oppdatert 27.08.2023 

Back to list