Nyheter

Foreldrekontaktmøte torsdag 16.09.21

Velkommen til foreldrekontaktmøte

Sted: Landåshallen, sal 5
Tid: 20:00-21:00.

Saksliste

1.  Arrangementsoversikt, høsten 2021.
2.  Opplæring tilsyn, LIVE.
3.  Oppdatere foreldrekontaktlisten.
4.  Status Landåshallen, vertskap og treningstider.
5.  Rutiner for utstyr og drakter.
6.  Julecup forberedelser.
7.  Eventuelt

Mvh
Ann-Elise, David og Per Arne, styret

Oppdatert 13.09.2021

Back to list