Nyheter

Velkommen til kamp i regi av Bergen Håndballklubb

Pga. Covid 19 er det noen tiltak vi er nødt til å gjøre for å kunne gjennomføre et arrangement med minst mulig smitterisiko.

I perioden der det pågår oppgradering av Landåshallen, så vil vi tillate kun en tilskuer per deltagende spiller. Disse skal registreres for smittesporing og rette seg etter gjeldende smittevernregler for hallen. Bergen Håndballklubb nytter i dag qrona.nif.no         knyttet til betaling med VIPPS.  Alle deltagende på arrangementet skal registreres. Dette gjelder spillere, dommere, arrangementskomite, tilskuere og trenere. Listene vil lagres etter gjeldende retningslinjer.

Ved påvist smitte blant utøvere i Bergen Håndballklubb skal dette rapporteres umiddelbart til smittevernansvarlig i styret: Ann-Elise Olderbakk Jordal.

Vi følger retningslinjer gitt fra FHI og Norges håndballforbund. Besøkende må sette seg inn i veileder på forhånd. 

 • Lagledere sørger for at alle er kjent med veileder på forhånd. (Spillere, foreldre osv.)

Dette gjelder for kamper i regi av Bergen Håndballklubb (retningslinjene skal etterleves i samarbeid med halleier).  

For de besøkende:

 • Har du symptomer, hold deg hjemme.
 • Hold 1 meters avstand til andre i hallen.
 • Det benyttes en inngang (merket inngang) og en utgang (merket utgang).
 • Alle besøkende skal registrere seg, her skal arrangør ha egen funksjonær
 • Alle må sprite hendene før de går inn i hallen
  • Det er et arrangøransvar at desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig.
 • Benytt mulighetene for håndvask/sprit som er i hallen under oppholdet
 • Garderober vil ikke være tilgjengelig.
  • Om garderober er tilgjengelig skal en sikre at 1 meters regelen overholdes.
  • Se til at arrangøren har sørget for renhold som følger smittevernreglene.

Arrangørens ansvar

 • Arrangøren skal oppnevne en smittevernansvarlig for arrangementet
 • Bergen Håndballklubb vil gjøre det vi kan for at arrangementet skal bli gjennomført med håndballen i fokus, og at alle besøkende føler seg godt ivaretatt.
 • Toaletter skal ha forsterket renhold.
 • Oppvarming skjer utendørs
  • hvis mulig i forhold til tidsskjema, kan de siste 5 minuttene før kamp brukes i hall.
 • Lagleder må være tilgjengelig for dommer og sekretariat fra 10 minutter før kamp.
 • Det vil ikke være sidebytte etter pause.
 • 1 meters regel gjelder alle utenom spillere under spillets gang.
  • Innbyttere skal sitte med en meters avstand på innbytterbenk.
 • Vakter skal tilse at utøvere loses inn og ut av banen før kamp, i pausen og etter kamp.
  • Vakter skal tilse renhold av innbytterbenk mellom kamper
  • Vakter skal ta seg av renhold av sekretariatsbord, kontaktflater og utstyr mellom kamper.
  • Engangsmopper til å tørke av banen ved behov skal være tilgjengelig.
  • Avfall skal kastes på egnet sted.
 • Arrangør har ansvar for at der til enhver tid er maks 50 deltakere utenom arrangørstaben selv. For flere arrangementer i regi av Bergen Håndballklubb vil dette bety at der er maks 1 publikum per spiller.
 • Arrangør skal se til at avstand overholdes på tribunen.
 • All betaling skal skje kontaktløst
 • Dersom kiosk eller annet utsalgsted skal benyttes under arrangementet, så gjelder følgende retningslinjer
  • Der skal oppnevnes en ansvarlig for utsalgstedet
  • Det er ikke tillat med selvbetjening
  • Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener utsalgstedet.
  • Mat skal selges i enkel innpakking
  • Godt renhold og desinfeksjonsmiddel for hender skal være tilgjengelig
  • 1 meters avstand skal overholdes.
 • Om mulig, skal speakertjeneste opplyse om retningslinje.
 • Les mer detaljert informasjon i denne veilederen for kamp og arrangement i barne og ungdomsidretten: https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

Oppdatert: 30.10.2020

 

Back to list